ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
 
ที่อยู่ : เลขที่ 45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ : 02 949 4308, 02 949 4114
โทรสาร : 02 949 4250, 02 949 4341

 

คลิกเพื่อดูแผนที่

ดึงตำแหน่ง
Enter an address / location / Google map URL in the textfield or you can also click on the map to set a marker
เอาออก

แท็บแนวตั้ง